2016 Site

PvdA Venlo start met Helden-actie

De Partij van de Arbeid Venlo is gestart met de actie “Venlose held” .  Veelal mensen die iets extra’ s hebben of doen. We kennen ze allemaal. Echte doeners die het verschil maken, zoals de wijkagent die in de wijk zo goed met de bewoners omgaat, de jeugdtrainer van je...

Nieuwsflits februari 2017

We zijn al weer enkele weken onderweg in 2017. Driekoningen is allang voorbij, maar toch wens ik jou namens het bestuur nog een gezond, prachtig en succesvol 2017. Met de 2e kamerverkiezingen op 15 maart nog voor de deur zijn ook de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar al...

PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma bezoekt Vierpaardjes

Op maandag 13 februari brengt staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA, spoorveiligheid) een bezoek aan Venlo. Zij zal daar van 11:30 tot 13:30 uur in gesprek gaan met bewoners van de Vierpaardjes over de veiligheid en leefbaarheid bij de spoorwegovergang. Bewoners kunnen Dijksma ook zelf thuis uitnodigen. Als zij zorgen voor koffie...

PvdA Venlo organiseert:’Werk aan de winkel, meer vrouwen naar de top!’

Eindelijk een vrouw president van Amerika? Deze kans is alweer voorbij. Een echte man zal wederom het roer overnemen. Bij de start van 2017 kijken we naar onze eigen regio. Zijn er vrouwen met ambitie in politiek, ondernemerschap of wetenschap? Op maandag 23 januari om 19:30 uur organiseert de PvdA Venlo...

Nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuwjaarsbijeenkomst Op 20 januari 2017 houdt de PvdA Venlo haar traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. De bijeenkomst staat dit jaar in het teken van de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezing van 2018. Door de leden worden besluiten genomen over het proces naar de verkiezingen. Na het vergaderdeel wordt teruggeblikt op 2016 en vooruitgekeken naar...

Investeren in werkgelegenheid Greenport

De PvdA heeft ingestemd met de doorontwikkeling van Greenport. Dit levert veel nieuwe werkgelegenheid op. Doel is 15.000 tot 25.000 nieuwe banen. De komende jaren gaan we er nauwlettend op toezien dat deze banen er ook echt komen. Daarbij zullen we ons ervoor blijven inzetten dat veel van deze banen...

Betere afvalscheiding loont

Afvalstoffenheffing is wat inwoners betalen voor het inzamelen en verwerken van huisvuil. Inwoners hebben daar in 2016 € 1 miljoen meer aan betaald dan achteraf nodig bleek. Voor een groot deel is dit te danken aan het beter scheiden van afval. De PvdA heeft ervoor gezorgd dat dit geld gebruikt...

PvdA pleit tevergeefs voor discussie sluitingstijden bij behandeling horecanota

De horecabedrijven mogen binnenkort zelf bepalen hoe laat ze willen sluiten. De gemeenteraad heeft hiertoe besloten na een succesvol verlopen pilot. Ondernemers, verenigingen en gemeenschapshuizen bepalen vanaf 1 januari 2017 zelf hun sluitingstijd. De PvdA wilde dit nog een aantal maanden uitstellen. Wij wilden dit gelijktijdig nemen met het vaststellen...